VII Przy Kominku – Koncert Galowy

VII Przy Kominku - Koncert Galowy_2

VII Przy Kominku – Przegląd konkursowy

VII Przy Kominku - Przegląd konkursowy_16

VII Przy Kominki – Impreza Integracyjna Plejada

VII Przy Kominku - Impreza Integracyjna Plejada_48

VII Przy Kominki – Foyer

VII Przy Kominku - Foyer_9