Do pobrania:

Regulamin PDF | DOC

Karta zgłoszenia PDF | DOC

X Ogólnopolski Festiwal Piosenki Poetyckiej i Turystycznej
„PRZY KOMINKU” Kielce 2022 

REGULAMIN

1. ORGANIZATOR:
– Dom Kultury „BIAŁOGON”, ul. Pańska 1a, Kielce. 

2. PARTNER FESTIWALU:
– Targi Kielce SA, ul. Zakładowa 1, 25-672 Kielce. 

3. CELE FESTIWALU:

 • Popularyzacja i promocja artystów prezentujących twórczość nurtu piosenki poetyckiej i turystycznej.
 • Konfrontacja osiągnięć oraz wymiana doświadczeń twórców i artystów. 
 • Promocja miasta KIELCE i regionu świętokrzyskiego. 

4. TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI FESTIWALU:

4.1 UWAGA _ NOCLEGI_ZMIANY !!!
Ze względu na narastający kryzys energetyczny, w tym roku miejsca noclegowe nie będą oferowane w przyjaznym nam Klasztorze na Karczówce a w typowym obiekcie hotelowym. Wierzymy, że za rok na 11 edycję uda nam się wrócić do tradycyjnego harmonogramu i miejsca noclegowego. Ponadto, w bieżącej edycji Festiwalu noclegi dla uczestników, osób towarzyszących i widowni będą podlegać osobnemu regulaminowi ze względu na wzrost kosztów ogrzewania i zmianę zasad przyjmowania gości przez miejsca noclegowe. 

4.2 HARMONOGRAM

25 listopada 2022 r. (piątek)
Dzień Integracyjny (dla chętnych) 

PRZYJAZD I INTEGRACJA

1) g. 18.00 – 21.00 – Rejestracja zespołów w miejscu noclegowym, 

2) g. 20.00 – 22.00 – Koncert Integracyjny (lokal w centrum miasta)

26 listopada 2022 r. (sobota)

PRZEGLĄD KONKURSOWY I KONCERT GALOWY
Centrum Kongresowe Targi Kielce, Sala Omega, ul. Zakładowa 1 Kielce. 

1)  g. 09.00 – 11.00 – Rejestracja zespołów 

2)  g. 10.00 – 14.00 – próby sceniczne dla zespołów biorących udział w konkursie 

3)  g. 14.00 – 16.00 – próby sceniczne zaproszonych gwiazd


KONCERT GALOWY
4) g. 17:00 – 19.00 – Przegląd konkursowy oraz konkurs o nagrodę publiczności 

5) g. 19.30 – 22.00 – Koncert Jubileuszowy Gwiazd Festiwalu

6) g. 21.00 – Ogłoszenie wyników Festiwalu oraz wyłonienie laureata nagrody publiczności

7) g. 22:00 – Piosenka Finałowa 

8) g. 22.00 – 23.00 – Bankiet pożegnalny

5. WYDARZENIA/MIEJSCA TOWARZYSZĄCE:
CENTRUM KONGRESOWE TARGI KIELCE, FOYER, ul. Zakładowa 1 Kielce. 

 1. Kiermasz świąteczny, Giełda winyli i płyt CD (stoiska, Kawiarnia Festiwalowa) 
 2. Prezentacja stoisk uczestników festiwalu w plebiscycie pn. „Co gram. Gdzie mieszkam.” 

Przedstawienie regionów, miast i miejscowości przez zespoły biorące udział w Festiwalu. Wykonawcy zobowiązani są̨ do zaprezentowania swojego regionu, na stoiskach przygotowanych przez organizatorów (stolik koktajlowy). 

Szczegółowy program dla zakwalifikowanych uczestników zostanie przesłany pocztą elektroniczną. 

6. ZGŁOSZENIA WYKONAWCÓW KONKURSOWYCH:

1) Festiwal „Przy Kominku” przeznaczony jest dla wykonawców powyżej 16 roku życia. Zgłoszenia powinny zawierać: 

 • Czytelnie wypełnioną kartę̨ zgłoszenia (w przypadku przesłania drogą elektroniczną wymagany jest skan z czytelnymi podpisami).
 • Dwa nagrania konkursowe – poczta elektroniczna lub płyta (niekoniecznie studyjne, w formacie mp3, nie więcej niż 6 MB każdy). 
 • Dokonanie wpłaty akredytacyjnej w kwocie 50,00 zł., gotówką, od każdego członka podmiotu wykonawczego, w dniu rejestracji na Festiwalu. 
 • Teksty piosenek przesłane do oceny przez Komisję Kwalifikacyjną.

Druk zgłoszenia dostępny jest na stronie internetowej www.przykominku.art.pl 

Zgłoszenia należy wysyłać́ na adres: 

zgloszenie@przykominku.art.pl lub Dom Kultury „BIAŁOGON”, 25- 811 Kielce,
ul. Pańska 1a – tytuł maila: (nazwa wykonawcy) … Przy Kominku – Kielce 2022

2) Zgłoszenia zgodnie z pkt. 6 pp. 1 regulaminu dokonują również wykonawcy nominowani do udziału w Festiwalu „Przy Kominku” podczas innych Przeglądów i Festiwalu odbywających się na terenie całego kraju.

3) Zgłoszenia przyjmowane są̨ do dnia 04.11.2022 r., do godziny 24:00.

7. ŚWIADCZENIA DLA WYKONAWCÓW KONKURSOWYCH:

Organizatorzy zapewniają̨: 

 • Profesjonalne nagłośnienie i oświetlenie 
 • Dwa bezpłatne noclegi przy dochowaniu „Regulaminu Noclegu”

sobota – śniadanie w miejscu zakwaterowania, obiad, bankiet, poczęstunek podczas prób do koncertu
niedziela – śniadanie w miejscu zakwaterowania 

 • Organizator zapewnia transport w trakcie trwania festiwalu. 

8. KOMISJA KWALIFIKACYJNA I JURY:

• Organizatorzy powołują̨ Komisję Kwalifikacyjną, która przeprowadzi eliminacje wykonawców na podstawie przesłanych nagrań (Członkowie komisji mają prawo do wcześniejszego nominowania zespołów i solistów, podczas innych przeglądów i festiwali) 

• Organizatorzy powołują Jury, które oceni wykonawców podczas zmagań konkursowych – wyda werdykt. 

9. KWALIFIKACJA I KRYTERIA OCENY:

 • Do festiwalu zostaną̨ zakwalifikowane zespoły (preferowane) i soliści z akompaniamentem 
 • Ocenie podlegał będzie: dobór repertuaru – szczególnie preferowana twórczość własna i premierowa, profesjonalizm, brzmienie i ogólny poziom artystyczny. 

10. NAGRODY:

 • Pula nagród wynosi 9000 zł. 
 • Jury przyzna nagrody na podstawie oceny sobotnich przesłuchań konkursowych oraz przyzna nagrodę̨ Grand Prix spośród wszystkich wykonawców. 
 • Publiczność́ przyzna Nagrodę̨ Publiczności dla jednego podmiotu wykonawczego, na podstawie sobotnich prezentacji wszystkich wykonawców 
 • Pozostałe nagrody rzeczowe według uznania Jury (ufundowane przez sponsorów Festiwalu i osoby prywatne) 
 • Organizator może zwiększyć́ pulę nagród w czasie Festiwalu. 
 • Organizator przyzna nagrodę̨ specjalną imienia Grzegorza Pecela. 

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 • Ze względu na możliwości zmiany statusu epidemii wirusa COVID-19 organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany formuły występów lub jego terminu. 
 • W koncercie konkursowym wystąpią̨ wyłącznie wykonawcy zakwalifikowani do przeglądu przez komisję kwalifikacyjną organizatora oraz zespoły i soliści, którzy otrzymali nominacje podczas innych przeglądów i festiwali (kartę nominacji należy dołączyć do zgłoszenia). 
 • Kwalifikacja nastąpi na podstawie nadesłanych materiałów. Wyniki kwalifikacji będą opublikowane na oficjalnej stronie internetowej przeglądu www.przykominku.art.pl
 • Zespoły i soliści o zakwalifikowaniu się do Festiwalu zostaną poinformowani telefonicznie lub mailowo najpóźniej na 6 dni przed Festiwalem. Organizator nie pokrywa kosztów podroży Uczestników Festiwalu w tym kosztów transportu sprzętu, kostiumów itp. 
 • Podczas przesłuchań́ zakwalifikowane podmioty zaprezentują 2 utwory (nie dopuszcza się pół-playbacków). 
 • Prezentowane utwory muszą być́ zgodne ze zgłoszonymi. Łączny czas występu nie może przekraczać 10 minut. 
 • Każdy uczestnik może wystąpić w konkursie tylko jeden raz (organizatorzy wykluczają występy tych samych wykonawców w rożnych konfiguracjach zespołowych). 
 • Nagrody finansowe będą przekazywane przelewem na podstawie przedłożonych danych i podpisanych deklaracji lub oświadczeń zwycięzców. 
 • Organizator zapewnia nagłośnienie oraz pomoc techniczną zgodną z wypełnioną kartą zgłoszenia. 
 • Uczestnicy Festiwalu zobowiązują się do nieodpłatnych prezentacji podczas trwania Festiwalu. 
 • Wykonawcy wyrażają zgodę na nieodpłatne:
  – utrwalenie wykonań za pomocą obrazu i dźwięku w dowolnej formie,
  – rozpowszechnianie artystycznego wykonania w każdy możliwy sposób, w tym: rejestracja i transmisja występów festiwalowych w radiu, telewizji i internecie, publiczne odtworzenie, wykorzystanie artystycznych wykonań w innym dziele, np. płyta, film, itp. wyłącznie do celów promocyjnych imprez realizowanych przez Organizatorów. 
 • Szczegółowy harmonogram Festiwalu zostanie wysłany Uczestnikom wraz z mailem zawiadamiającym o zakwalifikowaniu do Festiwalu. 

Interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do organizatorów. Materiał audiowizualny nagrany podczas koncertów jest wyłączną własnością organizatorów. 

Dyrektor DK „Białogon” 

      Tomasz Rejmer